1. CINE SUNTEM ȘI CUM SĂ NE CONTACTAȚI

Cine suntem. Acest website este deținut și operat de către CMI DR.GALAN FELICIA, cu sediul în Bucuresti, Str.Clucerului, nr.59, parter, Sector 1, Cod de Inregistrare Fiscala : 33811963.

Orice referință la „website”, „Dent Activ Clinic”, „noi/suntem etc.” reprezintă o referire la CMI DR.GALAN FELICIA.

Cum să ne contactați. Ne puteți contacta prin e-mail la [email protected], telefonic la 0746.912.922 sau prin poșta la adresa Bucuresti, Str.Clucerului, nr.59, parter, ap.3, Sector 1.

2. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul și informațiile de pe website sunt proprietatea exclusivă a CMI DR.GALAN FELICIA, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens in mod direct sau indirect.

Utilizatorilor/Furnizorilor nu le sunt permise copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părţi, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Dent Activ Clinic, includerea oricărui conținut în afara website-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al CMI DR.GALAN FELICIA asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al CMI DR.GALAN FELICIA.

Orice conținut la care Utilizatorul/Furnizorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta prezentului document, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între CMI DR.GALAN FELICIA și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea CMI DR.GALAN FELICIA cu referire la acel conținut.

Utilizatorul/Furnizorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederile prezentului document și scopul website-ului.

În cazul în care CMI DR.GALAN FELICIA conferă Utilizatorului/Furnizorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Utilizatorul/Furnizorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condiţiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea CMI DR.GALAN FELICIA pentru respectivul Utilizator/Furnizor sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

Este interzisa orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document.

3. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Website-ul, materialele prezentate pe acesta si orice serviciu obtinut prin intermediul prezentului website sunt furnizate ca atare, fara nici un fel de garantie expresa sau implicita.

Va asumati toata raspunderea si riscurile care ar putea reiesi din folosirea website-ului si din increderea acordata acestuia. Nici o opinie, sfat sau declaratie a CMI DR. GALAN FELICIA, fie ca este facuta prin intermediul website-ului sau in alta modalitate, nu creeaza nici un fel de garantie.

CMI DR. GALAN FELICIA nu ofera nici o garantie, aprobare si nici nu isi asuma responsabilitatea pentru orice serviciu publicat sau oferit de catre o terta parte prin acest website sau prin orice link, banner sau alt fel de publicitate, iar CMI DR. GALAN FELICIA nu va fi parte in nici un mod in eventuale tranzactii derulate intre dumneavoastra si o terta parte.

Utilizarea website-ului si a altor materiale prezentate pe website se face pe propria dumneavoastra raspundere. De asemenea, veti fi singura persona raspunzatoare pentru orice dauna cauzata sistemului din computerul dumneavoastra sau pentru pierderea de date care ar putea rezulta din descarcarea a oricaror astfel de materiale.

Sfaturile sau informatiile, fie ca sunt acordate oral fie in scris, obtinute de dumneavoastra din partea CMI DR. GALAN FELICIA si / sau a oricaror entitati care alcatuiesc acest brand sau prin acest website nu vor crea nici o garantie care nu este stipulata in mod explicit.

Website-ul sau materialele pot include inadvertențe, erori, informații ori materiale care încalcă acești termeni de utilizare. În plus, modificările neautorizate pot fi făcute de către terțe părți website-ului sau materialelor. Cu toate că încercăm să asiguram integritatea website-ului, nu garantam cu privire la caracterul complet și la corectitudinea website-ului.

În cazul în care apare o situație în care caracterul complet și corectitudinea website-ului este pusa la indoiala, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: [email protected], iar dacă este posibil, cu o descriere a materialului care urmează să fie verificat și locația (URL) în cazul în care un astfel de material poate fi gasit pe website, precum și informații suficiente pentru a ne permite să vă contactam. Vom încerca să solutionam problemele dumneavoastră cât mai curând posibil, avand in vedere o perioada rezonabila de timp.

In cadrul limitelor legale, sunteti de acord si va asumati in mod expres faptul ca nici CMI DR. GALAN FELICIA si nici entitatile care alcatuiesc acest brand, asociatii lor, furnizorii lor, colaboratorii ori reprezentantii nu sunt si nu vor fi tinuti raspunzatori fata de dvs. sau orice tert pentru orice incidente, consecinte, daune directe sau indirecte, in temeiul oricarui contract sau neglijenta in legatura cu site-ul sau materialele prezentate pe site.

4. TERMENII ȘI CONDIȚIILE

„Termenii și Condiţiile” constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră și CMI DR. GALAN FELICIA în privința utilizării website-ului www.dentactivclinic.ro.

Este posibil să schimbăm termenii și condițiile de utilizare a website-ului. Ne rezervăm dreptul de a modifica, în orice moment, fără o notificare prealabilă, a termenilor și condițiilor de utilizare a website-ului. În cazul în care nu sunteți de acord cu orice modificare, vă îndemnăm să încetați folosirea website-ului.

5. SUSPENDAREA /DESFIINȚAREA WEBSITE-ULUI

Putem modifica oricând conținutul informațiilor prezentate pe website. Ne rezervam dreptul de a modifica conținutul informațiilor de pe website, în orice moment și fără o notificare prealabilă.

Website-ul poate fi suspendat sau desființat. Nu garantăm că website-ul sau orice conținut din aceasta vor fi întotdeauna accesibile. Astfel, Dent Activ Clinic își rezervă dreptul suspenda sau restricționa accesul la website, fără vreo notificare prealabilă. De asemenea, sub aceleași condiții, website-ul a poate fi desființat.

6. CONFIDENȚIALITATE/PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dent Activ Clinic va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați.

Platforma noastră poate include legături cu alte website-uri al căror conținut nu se afla sub controlul nostru. Din acest motiv, nu ne asumăm și nu acceptăm nici un fel de responsabilitate pentru conținutul acestor website-uri.

Dent Activ Clinic procesează datele cu caracter personal ale dumneavoastră în acord cu prevederile legale în materie. Vă rugăm, în acest sens, să parcurgeți Politica de Confidențialitate care face parte parte integranta cu prezentul document.

7. SESIZĂRI ȘI RECLAMAȚII

Pentru orice sesizări sau reclamații vă puteți adresa Dent Activ Clinic:

  • printr-o notificare în scris la adresa CMI DR.GALAN FELICIA, respectiv Bucuresti, str.Clucerului, nr. 59, parter, ap.3, Sector 1.
  • prin e-mail: [email protected].

8. PREVEDERI CU CARACTER GENERAL

Dacă o clauză din aceste Condiții este declarată ilegală conform legii, nulă sau neaplicabilă, fie integral, fie parțial, se va considera că respectiva clauză sau porțiune a acesteia nu face parte din acest Acord, fără ca acest fapt să afecteze legalitatea, valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte clauze și condiții. În situația respectivă, părțile vor înlocui clauza sau porțiunea ilegală, nulă sau neaplicabilă cu o clauză sau porțiune legală, valabilă și aplicabilă, care produce, în cea mai mare măsură posibilă, un efect similar cu cel al clauzei sau porțiunii ilegale, nule sau neaplicabile, date fiind conținutul și scopul Condițiilor de față. Aceste Condiții constituie întregul acord și întreaga înțelegere dintre părți cu privire la obiectul acestora și anulează și înlocuiesc toate acordurile și angajamentele anterioare sau concomitente cu privire la obiectul vizat.

În aceste Condiții, termenii „inclusiv” și „includ(e)ˮ vor însemna „inclusiv, fără limitare”.

Drepturile si obligatiile Utilizatorilor si ale Detinatorului website-ului, prevazute de Termeni si Conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si Conditiile va fi solutionat pe cale amiabila. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta aflata in raza teritoriala a municipiului Bucuresti.