POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
DENT ACTIV CLINIC

ASPECTE PRELIMINARE

Scopul acestei note de informare este să îți explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele în calitatea ta de utilizator al site-ului nostru și în calitatea noastră de operator de date. De asemenea, parcurgând acest document vei ști care sunt drepturile tale și cum le poți exercita în mod legal. Îți luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale îți aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Aceste informații sunt importante. Te rugăm să le citești cu atenție.

DESPRE NOI

C.M.I. DR. GALAN FELICIA, cu sediul în Bucuresti, str.Clucerului nr.59, parter, Cod de Identificare Fiscala : 33811963, este responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse.

Potrivit legislației, clinica noastră este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele tale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile tale personale.

CINE ESTI TU?

Potrivit legislației, tu, utilizatorul site-ului nostru, ești o persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a-ți permite să îți exerciți cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și tu, persoana vizată.

ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR și următoarele principii:

 • Legalitate, echitate și transparență

Prelucrăm datele tale legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar tu ești informat corespunzător.

 • Controlul îți aparține

În limitele legii, îți oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ai împărtășit cu noi și de a-ți exercita celelalte drepturi.

 • Integritatea datelor și limitarea scopului

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

 • Securitate

Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să îți protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, reține faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

SCHIMBARI

Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail și/sau prin alte modalități acceptate de lege.

INTREBARI SI SOLICITARI

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale în legătură cu datele  pe care le deținem sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail: [email protected].

DATELE CU CARACTER PERSONAL

Ce fel de date cu caracter personal prelucrăm? Când te înregistrezi pe Dent Activ Clinic, ne transmiți:

 • adresa de e-mail
 • numele și prenumele
 • număr de telefon
 • domiciliul
 • data nașterii
 • fotografie
 • istoric medical

DE CE COLECTAM ACESTE INFORMATII?

Colectăm informațiile tale în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se limitează la următoarele:

 • Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
 • Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, numar de telefon;
 • Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa;
 • Servicii de curierat/posta – nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa;
 • Servicii de trimite SMS – numarul de telefon;
 • Servicii de procesare plati online – nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa;
 • Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
 • Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresa;
 • Soluţionarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la serviciile achizitionate;
 • Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de raspunsuri la intrebarile tale cu privire la serviciile noastre;
 • Pentru imbunatatirea calitatii serviciilor noastre;
 • In scop de marketing direct;
 • Pentru prevenirea fraudelor;
 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept in instanta;

TEMEIURILE LEGALE PENTRU PRELUCRARE

 • Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și noi

Anumite informații, precum numele, prenumele, data nașterii, etc. adeverințe medicale sunt obligatorii pentru încheierea și executarea unui contract.

 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale

În anumite situații, prelucrarea datelor este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale. De exemplu, anumite scopuri sunt impuse de legislația fiscală și contabilă.

 • Prelucrarea este necesară pentru atingerea intereselor noastre legitime, însă numai în situația în care interesul nostru primează asupra drepturilor și intereselor tale.

CÂT TIMP PASTRAM INFORMATIILE PERSONALE?

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor.

După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

Reține faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

CUM TRANSMITEM INFORMATIILE TALE?

Putem dezvălui datele tale, respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terți, cum ar fi dar nu limitativ: entitatilor juridice din cadrul aceluiași grup de ca Dent Activ Clinic, partenerilor (personal medical, specialiști, colaboratori in domeniul medical), furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de plată/bancare, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii juridice si financiare, etc.

De asemenea, am putea partaja datele tale către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu.

Deși puțin probabil, am putea vinde în viitor afacerea sau o parte a afacerii, situație care va include transferul datelor tale.

Vom putea, de asemenea, furniza informațiile tale cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele tale nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul tău explicit sau alt temei legal.

CARE SUNT DREPTURILE TALE?

Drepturile tale conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

 • Dreptul de retragere a consimțământului: Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care te privesc a fost efectuată pe baza consimțământului tău.
 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale: Prezenta notificare furnizează informațiile de care ai nevoie cu privire la prelucrarea datelor tale.
 • Dreptul de acces asupra datelor: Poți obține din partea noastră o confirmare a faptului că Dent Activ Clinic prelucrează sau nu date personale care te privesc și ce astfel de date sunt prelucrate.
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete: Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor tale cu caracter personal inexacte sau incomplete sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete.
 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”): Presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor tale cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului tău, iar acesta a fost retras.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum (i) atunci când contești exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date, (ii) datele tale au fost prelucrate ilegal, în cazul în care te opui ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: Presupune dreptul de a primi datele tale cu caracter personal și pe care ni le-ai furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, în cazul în care prelucrarea datelor s-a efectuat fie în baza consimțământului tău sau a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate.
 • Dreptul la opoziție: Presupune ca, în orice moment, ai dreptul de a te opune, din motive legate de situația particulara în care te afli, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum (i) prelucrarea a fost efectuata în interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care te afectează semnificativ: Presupune că ai dreptul de a solicita intervenție umana din partea Operatorului, de a îți exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.
 • Dreptul de a te adresa justiției
 • Dreptul de depune o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere: la nivelul României funcționează Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Poți depune o plângere atunci când consideri că ți-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul: www.dataprotection.ro.

Te rugăm să reții că:

 • Îți poți retrage consimțământul pentru marketing direct în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail/sms sau alt mesaj electronic.
 • Dacă vrei să îți exerciți drepturile, o poți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: [email protected].
 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primita va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, îți vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă te vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției.
 • Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile de la data la care solicitarea ta a fost confirmata ca fiind primita de Dent Activ Clinic. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.
 • Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să te identificăm, iar tu nu ne furnizezi informații suplimentare pentru a reuși să te identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

ÎNTREBARI, SOLICITARI SI EXERCITAREA DREPTURILOR

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale sau ai orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail: [email protected].